Nya Kamratföreningen 182.QRZN

 

35-årsjubiléet fredagen den 25 september 2009

  • Samling ca 1300 på Karlberg, Stockholm, förbrödring

  • Information om tillståndet i försvarsmakten och dagens officersutbildning

  • Årsmöte

  • Fortsatt förbrödring

  • Middag i kadettmatsalenUppdaterad senast: 2010-01-21
Ansvarig för sidan: Thess Webmaster