THESS SENIORA 182.QRZN VID KRIGSSKOLAN KARLBERG – TILLIKA 1974 ÅRS MÄN

Välkomna till Kamratföreningen 182 QRZN!

Kamratföreningen 182:a kursen vid Kungliga Krigsskolan, Karlberg, bildades genom beslut den 29 augusti 1974 vid stormöte på Krigsskolan med till årskursen antagna kadetter. Då beslutades även att kurskassan skulle förvaltas av Höga Rådet och användas vid ett 25 årsjubileum 1999.

Vid föreningsstämman 24 september 1999 beslutade kursen att kamratföringen skulle fortleva med ett nytt uppdrag att verka för årskursens fortbestånd och sammanhållningen mellan kurskamraterna. Därefter har kursen samlats vid fyra tillfällen, 2004, 2009, 2012, 2014 och 2019, där man beslutat om kamratföreningens fortsättning. 

Vid mötet 2014 beslutades att kursen fortsättningsvis skulle kallas till möte vart 5 år, med möjlighet att arrangera mindre sammankomster däremellan.

SONY DSC