1999

Den 24-26 september 1999 genomfördes 25-årsjubileet med en majoritet av föreningens medlemmar närvarande. Trots tappra försök, med bland annat inhyrda Annelie Rydé plus band, mat och dans på Fryshuset, kaffe och dans på Karlbergs slott, lyckdes kursen inte göra slut på de medel som fanns för ändamålet (ca 750.000 SEK) utan fick ca 250.000 kr över.

Vid föreningsstämman i Kamratföreningen 1999 beslutade man att bilda Nya Kamratföreningen 182.QRZN med uppdrag att arrangera 30, 35 och ett större 40-årsjubileum. Kamratföreningens styrelse, tillika Höga Rådet, omvaldes.

Protokoll från föreningsstämma 1999

Du hittar lite bilder på våra gamla sidor: https://www.182qrzn.se/jub25/jub25.html

1999_bild  1999_2_bild