2024

Planeringen för 50-års jubileet år 2024 är igång.

Många bitar skall falla på plats! Men det skall bli bra!