Facebook

Kursen har vid ett antal tillfällen försökt att få igång en dialog mellan kursmedlemmarna på sociala media, med varierande framgång.

Redan 2002 förde vi dialog på Yahoo Groups i en egen grupp för 182 QRZN, https://groups.yahoo.com/neo/groups/182QRZN/info. Där har vi ingen information längre.

Från 2010-2012 miskade användningen i denna grupp och istället gick kursen över till en  Facebook grupp på sidan https://www.facebook.com/groups/182QRZN/ där mycket av dagens kommunikation finns. I dagsläget (sept 2019) finns ett 90 tal medlemmar i dialogen. Bland annat kan man läsa om vart Ankarplatsen på Karlberg finns numer samt få lite inbjudningar till olika event. Man kan naturligtvis skicka meddelanden, uppmuntrande ord och hälsningar till medlemmarna den vägen.

Facebook