1974

De bröder (för det var bara killar då) som gick 182 officerskursen vid Karlberg 1973-1974 bildade en kursförening som bland annat samlade in kursavgift, s k pungpina, för diverse ändamål där vi inte fick något ekonomikst stöd från kursledningen. Elevrådet, som kallas Höga Rådet, förvaltade medlen och förde kursens talan.

När kursen slutade 1974 fanns det medel kvar i kurskassan. Kursen beslutade då att bilda Kamtratföreningen 182.QRZN med målsättningen att förvalta medlen väl och arrangera ett 25 års jubileum för dessa medel 1999. Höga Rådet valdes som styrelse i föreningen.

Bilder från 1973-1974

Lite fler bilder finns nästa sida.